• Advertisement

Lipicaneri

Iskustva i saveti iz oblasti gajenja konja

Moderator: todor

Lipicaneri

Nepročitan postod dobrodol » 09 Jan 2013, 22:44

Priča o Lipicanerima

Sredinom 16. veka Austrija je smatrana kao glavna Evropska sila. Njeno se carstvo prostiralo od Švajcarske do Mađarske,Bohemije i Hrvatske. Tokom ovog perioda, Austrija je imala potrebu za korišćenje konja u Vojsci,za Plemstvo, Sveštenstvo, Poljoprivredu naravno i... gde počinje naša priča... Na Dvoru Habsburga...

KVALITET

Španski konji su oduvek cenjeni kao dostupno najbolji konji u Evropi i veliki broj je ukrštan sa drugim rasama radi stvaranja kvalitetnijih životinja koje odgovaraju postavljenim ciljevima uzgoja.Dinastija Habzburga je osnovala značajan broj sopstvenih nezavisnih odgajivačkih linija u svrhu stvaranja vrhunskih konja za Bečki Dvor i kvalitetnih konja za Poštansku Službu u nastanku...

NADVOJVODA KARLO OD AUSTRIJE

Kada je Karlo, sin Cara Ferdinanda I, postao Nadvojvoda od Austrije, preduzeo je korake da osigura stabilan priliv kvalitetnih konja kako za vojne, tako i za civilne potrebe.Tragao je za pogodnim mestom gde bi osnovao Štale Carskog Dvora.Izabrao je Crkveno imanje u malom selu po imenu Lipica (današnja Slovenija), koje leži na 1300 metara nadmorske visine, i nalazi se na severozapadu lučkog grada Trsta.
Visina platoa Lipice, kombinovana sa relativnom blizinom mora, proizvodi složenu klimu sa odlikama i Kontinentalne i tople Mediteranske,što čini idealne uslove za vegetaciju koja raste i razvija se u oblastima gde je dostupna voda.Letnje temperature dostižu i više od 35 stepeni Celzijusa.Zimi duvaju vetrovi od kojih je karakteristična Bura,koja može duvati mesecima s prekidima.Obostrani ekstremni uslovi.

TIP

Kras je ime prvenstveno dato predelu u zaleđu Zaliva Trsta, ali je često i korišćeno kao naziv za tip predela krečnjaka na širem području Balkana. Lipica kao takva, je okružena šikarom i manjim šumama lipa, javora i hrasta.

LIPICA

Niko ne zna pouzdano kako je Lipica dobila ime.Po istoričarima, naziv je Slovenskog porekla i verovatno vuče koren od "mala lipa" tj. lipica. Druga teorija je da Lipica potiče od male kuće pod imenom "Pod Lipicom" (pod malom lipom). Kuća je bila najverovatnije gostionica.Postoji dosta konfuzije i oprečnih mišljenja u vezi imena, s obzirom na polaganje prava s raznih strana."Lipizza" je austrijski (nemački) naziv. U vreme osnivanja Ergele, zvanični naziv je bio "Lipiza". Kasnije je dodato još jedno slovo "z" u nazivu od strane Habsburga i otada je prihvaćen kao zvaničan i kasnije u vreme gazdovanja Italijana. Sadašnji zvanični naziv je Ergela Lipica.

NAJBOLJE

Predeo Lipice, stepa, šikara i Kraški predeo uopšte, korišćen je još u vreme Rimljana kao uzgojni prostor za ratne i ceremonijalne konje. Više od hiljadu godina kasnije, mnogi Srednjovekovni Vitezovi su dolazili u ovaj predeo u potrazi za kvalitetnim konjima.Predeo je bio proveren, isproban i dokazan kao prikladan za uzgoj i život konja.
Devetog Maja 1580. godine Nadvojvoda Karlo II, koji je kao Regent Štajerske, Koruške i Istre stolovao u Gracu, kupuje Imanje Lipica i nastanjuje izabranih 24 kobila. Potom traga za najboljim pastuvima imajući u vidu prvenstveno konje Andaluzijske rase zbog svog "bajkovitog" izgleda i visoke inteligencije. Uređuje da 9 pastuva iz Andaluzije i drugih pažljivo odabranih regiona Španije budu izvezeni i isporučeni u Lipicu u cilju formiranja prvog Carskog Krda kao osnov za buduću Ergelu na tek kupljenom imanju.
Konji Španskog porekla su uglavnom smatrani za najnaprednije u odnosu na susedne i zemlje Evrope kupuju Španske pastuve u velikom broju radi oplemenjavanja sopstvenih rasa konja.Nadvojvoda Karlo II je takođe bio ovakvog mišljenja, i favorizovanjem Ergela Frederiksburg u Danskoj i Napulja u Italiji, iz kojih takođe dovodi konje, dolazi do inicijalnih pastuva za nastanak Lipicanskih konja.
I tako, tradicionalno, za godinu nastanka rase se uzima 1580. godina.
Konji u Lipici su uzgajani s ciljem dobijanja plemenitih i elegantnih konja kako bi odgovorili zahtevima dvora u Beču.
Carska "Hofreitschule" u Beču, postaje poznata pod imenom Španska Škola Jahanja, zbog pastuva iz Lipice čijim venama teče pretežno Španska krv.
Odgoj se odvija i preko očekivanja, i Ergela konstantno napreduje. Već početkom 18. veka, Italijanski, Nemački i Danski pastuvi se uvode u priplod u Lipici.Takođe, Italijanski pastuvi potiču od Španskih rodova, pa kako bi osvežili krv i udahnuli rasi nov život, uvode se pastuvi sa Orijenta sa velikim uspehom.
U vreme vladavine Carice Marije Terezije, 150 priplodnih grla provodi dane na Ergeli. Generacijama, Lipica je pružala mirno okruženje i postala poznata po uzgoju nekih od najprefinjenijih konja u Evropi.

RAT

Ali- rat nikada nije bio daleko od ovih predela, i 1793. Austrija i Pruska ulaze u tzv. Prvi Rat Koalicija. Ovaj rat uskoro prerasta u rat između Austrije i Francuske - Napoleonovi Ratovi. Nestabilnost pomešana sa neizvesnošću se širi Evropom. Januara 1797. Napoleon u naletu upada u Štajersku i Korušku, preteći samom srcu Habsburške Monarhije. Neprijatelj je opasno blizu Lipici, i Lipicanski konji se evakuišu na bezbedno u ranu zoru 22. Marta 1797.
Tokom Marta meseca, 16 kobila gubi ždrebad i preživljava. Novembra 1797. izbeglice se vraćaju u Lipicu i zatiču Ergelu u ruševinama. Obnavljaju se Štale, i sledi nekoliko godina zatišja, ali - avaj - nije potrajalo, jer je ovaj put priroda rešila da stvara probleme.

ZEMLJOTRES

4. Januara 1802. zemljotres pogađa Lipicu i ravni je sa zemljom. Požrtvovanim radom, radnici uspevaju da uspešno obave zadatak renoviranja i ponovo sledi par sigurnih godina mira.

PONOVO RAT

Ali - krhki mir Austrije i Francuske se lomi, i Napoleon napreduje ka Beču 1805. i u kasno popodne 14. Novembra, četvrtina Zamka Šenbrun je pod njegovom opsadom.
Konji iz Lipice se ponovo evakuišu. Ovoga puta, sudbina ih vodi u Đakovo (Hrvatska), pa potom u Arad (Mađarska) gde provode godinu u izbeglištvu. 1. Aprila 1807. ponovo kreću na dugo putovanje kući u Lipicu. Dve naredne godine se oporavljaju, ali nevoljama se ne vidi kraja.
"Mir u Šenbrunu" je rezultirao odvajanjem Koruške, Trsta, i Vojvodstva Goricija od Habsburške Monarhije. Stanovnici Lipice su bili pred izborom: Da li da žive kao stranci u sopstvenoj zemlji, ili da odu sa ovih prostora?
I tako, preduzeto je i treće putovanje za Mađarsku.

TREĆA EVAKUACIJA

Konji Ergele Lipica su evakuisani tri puta tokom ovog nestabilnog perioda i svaki put domaćin je bila Mađarska koja se sa posebnom pažnjom odnosila prema svojim četvoronožnim prijateljima.
Ovaj treći beg u Mađarsku je bio od svih najpogubniji. 289 konja je provelo 46 dana u putu do cilja u Mađarskoj Pusti. Tri ždrebeta su rođena tokom marša i jedno je uginulo. Njihovo izgnanstvo je trajalo 6 godina, i konji su morali da izdrže uslove na koje nisu bili naviknuti u Lipici. Kvalitet hrane i vode nije bio na zadovoljavajućem nivou i bolest je zavladala. 27 od 110 kobila je doživelo pobačaj, i krdo je oslabljeno u značajnijoj meri, ali vladalo je opšte mišljenje da nije učinjena prevelika šteta.

GUBITAK RODOVNIKA

U međuvremenu, u Lipici, Napoleon hara Kraškim Predelom. Vekovima stare šume se seku, i otimaju se prirodna bogatstva. Sve RODOVNE KNJIGE u Lipici do 18. veka se odnose u nepoznatom pravcu i nepovratno im se gubi svaki trag.

U MEĐUVREMENU

Lipicanski Pastuvi u Beču ponosno koračaju Evropskim drumovima, upregnuti u Carske kočije, za razliku od svojih rođaka u Lipici, koji se uskoro spremaju da napuste svoje doskorašnje boravište.
Ali nise se svi konji evakuisani iz Lipice vratili kući, i to je jedan od razloga pronalaska direktnih potomaka iz Lipice na imanjima širom Habsburške monarhije, što podrazumeva i zemlje bivše Jugoslavije, Mađarsku, Češku, Slovačku i Rumuniju.

PRINCIPAL

Ipak, Lipica ostaje kao glavna Ergela za isporuku paradnih konja za Carski Dvor u Beču.
Ranih godina 19. veka, sivi konji su favorizovani, i pažljivom selekcijom među konjima, što rezultira preovlađujućom belom bojom, koja je i danas najzastupljenija u 21. veku.

100 GODINA MIRA

I tako, tekao je vek mira, i do fatalnog Atentata u Sarajevu, koji je pokrenuo vrtlog Prvog Svetkog Rata, prekida se i bezbrižnost okruženja Kraškog Predela Lipice.

PONOVO RAT

Sudbina je umešala svoje prste 18. Maja 1915. koja je bila prva godina neprijateljstava u Prvom Svetskom Ratu. Italija ulazi u tajne pregovore sa silama Antante i u zamenu za teritorije, pristaje da rat nastavi u saradnji sa Snagama Alijanse.Kao posledicu, Bečki Dvor naređuje izmeštanje svoje dragocene Ergele kako bi se predupredile opasnosti od novostvorenog susednog države-neprijatelja.
I tako, u predvečerje 18. Maja 1915. Lipicaneri ponovo kreću u neizvesnost. Jedan deo se izmešta u Laksenburg pokraj Beča, a drugi deo odlazi u Kladrub u Bohemiji, koja je u to vreme još uvek predstavljala deo Habsburške mOnarhije.Ovo se izbeglištvo pokazalo kao katastrofalno za odgajivački program, usled prekida u dostupnosti priplodnom materijalu. Plodnost je drastično opala sa zadovoljavajućih 80% na nedopustivo niskih 10 procenata. Za vreme od 340 godina, 14 Habsburških Careva je snabdevano prekrasnim paradnim jahaćim i zaprežnim konjima iz Lipice. Niko nije verovao, kako su ponovo otišli sa Ergele u Lipici, da će se ikada vratiti u svoju postojbinu u Kraški predeo rođenja.

PROPAST HABSBURGA

Novembra 1918. godine, Habsburška Monarhija se raspala i za sobom je ostavila veliki broj manjih država. Ove novonastale države su uskoro započele svojevrstan mali međusobni rat oko nasleđa nad Lipicanerima, i posle nekoliko meseci postignut je dogovor oko podele između Italije i novostvorene Republike Austrije. 97 životinja je pripalo Austriji koja ih smešta na imanju Laksenburg u blizini Beča. Tu su boravili kratak period vremena, i sele ih u renesansni Manor blizu sela Piber koji se nalazi nedaleko od Graca, u Štajerskoj, Austrija. Jedna manja Carska Ergela je već postojala u Piberu do tada.

PIBER

Ergela Piber je osnovana 1798. godine od strane Cara Josifa II. Razvila se u Ergelu sa pretežno konjima predviđenim za potrebe Vojske, i bila poznata po uzgoju Engleskih polu-krvnjaka i Anglo-Normanskih konja za upotrebu u Kraljevskoj Austro-Ugarskoj i Carskoj Vojsci.
Sudbina Ergele je bila neizvesna, zbog propasti Monarhije, a glad i beda naroda u novonastalim okolnostima, naterala ih je na razmišljanje zbog čega hraniti tamo nekakve konje kada ni za narod nema hleba? Problem je prebacivan iz ruke u ruku raznim ministrima, počev od Ministra Poljoprivrede pa sve do Ministra Vojnog ali su svi odbijali da preduzmu korake u cilju rešenja sudbine konja.

SPAŠENI

Ministar Poljoprivrede, koji je bio zemljoposednik, odlučuje da se lično angažuje i preuzima na sebe odgovornost za konje, čime Ergela Piber biva spašena, a sa njom i Austrijski Lipicaneri.

DRUGI SVETSKI RAT

Po izbijanju Drugog Svetskog Rata, Ergela Piber biva zaplenjena od strane Nemačke Vojske. Vojska preimenuje Ergelu u centar reprodukcije konja u vojne svrhe, a takođe za gajenje mula koje su korišćene u transportu dobara po nepristupačnim terenima.

PONOVO IZBEGLIŠTVO

Godine 1941. i 1942. Lipicaneri iz Pibera su premešteni u Hostau u Bohemiji.
Njihovo "spašavanje" iz Hostau-a od strane Američke Vojske i Generala Patona u Maju 1945., prilično je dobro dokumentovano, i znamo da je neposredni komandant Operacije bio izvesni Pukovnik Rid (Reed).

KRAJ RATA - NAPOKON MIR

Na kraju, otuđeni konji se vraćaju zakonitim vlasnicima, i Austrijski Lipicaneri se vraćaju u Piber, jedinu Ergelu u vlasništvu Austrije,i koja je bila, a i danas je, pod upravom Austrijskog Ministarstva Poljoprivrede i Šumarstva. Priroda oko Pibera, odslikava predeo odakle Lipicaneri potiču, pa se njihov dalji rast i razvoj odvija nesmetano.Lipicaneri se postepeno oporavljaju i njihov kvantitet i fertilitet se uvećavaju s godinama.

ERGELE CARSTVA

Tokom vladavine Austro-Ugarske, postojalo je više Ergela Lipicanera i sve su bile pod upravom Bečkog Dvora.Razmena priplodnog materijala je bila uobičajena, i razmena gena se odvijala nesmetano, radi ostavljanja prostora daljem usavršavanju rase, i izbegavanju situacije da se broj jedinki rase svede na minimum.
Kada se Carstvo raspalo, i veliki broj država nastao 1918., Ergele su opstale,ali su se njihovi uzgojni ciljevi razišli u raznim smerovima. Neki su pokušavali dobiti bolje zaprežne konje, neki davali prioritet radnim konjima, a neki dobijanju boljih jahaćih konja.
Uprkos zajedničkim precima, fizičke i psihičke karakteristike konja počinju da se razlikuju u zavisnosti od kriterijuma u odgajivačkom programu.

U MEĐUVREMENU, LIPICA

Vratimo se načas u vreme kraja Prvog Svetskog Rata. Lipica je sada na Italijaskoj teritoriji. Podela Carskih dobara je izvršena pod budnim okom Barona Eugena fon Manageta i on vraća konje sa imanja u Laksenburgu. Postignut je dogovor, i 17 rodova kobila biva podeljeno između Italije i Austrije. 16. Jula 1919. godine, 107 konja je preseljeno u Italiju, a 97 ostaje u Laksenburgu.

POPRAVKA

Posle kraja Drugog Svetskog Rata, Ergela Lipica upada u ozbiljne probleme. Polja su ostajala neobrađena, a šume bez nadzora. Trebalo je preduzeti značajne korake i popravke pre useljenja konja u objekte.
Krajem 1947. godine, Ergela biva preuzeta od strane Jugoslovenskog Ministarstva Poljoprivrede u saradnji sa imanjima koja su nekada činila Ergelu. Otpočeo je posao prvenstveno na obnovi i izgradnji.Poslovi su skoro pa završeni krajem 1949. Ministarstvo je poslalo 54 konja sa kojima i nekoliko konja Arabera. Već početkom 1950. godine, Ergela je ponovo u funkciji, sa skoro istim brojem grla kao kada je gazdovano od strane Italije. Ali je ipak ostalo dosta posla na obnovi Lipicanskih rodova i na planu odgoja. Najveći problem predstavljalo je pronalaženje pastuva koji će osigurati stabilni razvoj genetske strukture u budućnosti. Jedan od pastuva traženih karakteristika bio je 1116 Conversano Gaeta. Drugi ne manje važni: 650 Siglavy Savica, 188 Favory Sava 1 i Conversano Dubovina. Ovi su pastuvi bili redovno razmenjivani od strane Lipice i ostalih odgajivača na teritoriji Jugoslavije.

TEŠKA VREMENA

Vremena su se ipak promenila i nastupaju teški dani za Ergelu.Vojska i Poljoprivreda prestaju da kao osnov i dalje upotrebljavaju konje, i zahtevi za njihovo dalje usavršavanje u tom pogledu prestaju.Čak se sredinom šestdesetih godina prošloga veka razmišljalo i o prodaji celokupne populacije koja i zatvaranju Ergele.

ZABRINUTOST

Javnost je bila toliko uzburkana da je i Bečki Parlament počeo s postavljanjem pitanja i protestnim člancima u novinama širom sveta. Bilo je to u vreme 380-te godišnjice od osnivanja Ergele i Predsednik Tito, koji je posetio Ergelu ranije te godine, se lično zauzeo da se pokrene dalji rad na Ergeli i prestane s negativnim trendom.Njegovo zalaganje i intervencija spašava Ergelu Lipica sigurne propasti.

USPEH

Počev od 1957. godine, 26 Lipicanera je istrenirano po ugledu na Klasičnu Školu Jahanja. Trener konja Milan Belanović je bio na čelu Škole Jahanja i bio najzaslužniji za uspešan nastup konja u Beču, Samoj Lipici i Ahenu.

JOŠ PROBLEMA

Ali Ergela, uprkos uspehu, je bila prinuđena da proda većinu konja šesdesetih godina prošlog veka, i jahači i treneri ostaju bez posla. Zahvaljujući upornosti i posvećenosti preostalih zaposlenih, uspeva da nastavi,doduše u skromnijem obimu, na razvoju i napretku Lipicanske rase koja vremenom dobija na snazi.

JOŠ USPEŠNIJA VREMENA

Godine 1973. gradi se Škola Jahanja sa više od hiljadu mesta za gledaoce. Tradicionalne predstave konja počinju da privlače sve veći broj posetilaca, a istovremeno koriste i konjima kao svojevrstan trening i ispit zrelosti.Konji počinju da se takmiče po svetu.Godine 1974. Lipica organizuje prvo Međunarodno Prvenstvo u Dresuri. Učestvuje 21 konj iz Austrije, Nemačke, Rumunije, Švajcarske i Italije, plus konji iz same Lipice. Konji i jahači postaju stalni predstavnici po raznim svetskim takmičenjima uključujući i Balkansko Prvenstvo u Dresuri gde uvek zauzimaju mesta u vrhu.

400.-ta GODIŠNJICA

1980. godine u Lipici teku pripreme za obeležavanje 400. godišnjice od osnivanja Ergele.
Predsednik Tito je pristao da predstavlja glavnog pokrovitelja svečanosti.
Događanja su bila različita, a vrhunac spektakla je bio prikaz stare poštanske kočije u realnim okolnostima na relaciji Beč-Trst.
Šestoga Juna, kočija, u koju su upregnute 4 Lipicanske kobile, uzima poštansku vreću u Hofburgu u Beču i kreće na daleko putovanje u Lipicu sa veličanstvenim ispraćajem mase naroda.
Manifestacijom "Lipicaneri kroz 4 veka" koja je održana od 28. do 31. Avgusta, Ergela se prikazala u najboljem svetlu ikada. Za sve vreme od 400 godina, Lipicaneri se vraćaju u mesto svoga nastanka. Po prvi put, pastuvi iz Bečke Škole Jahanja dolaze u Lipicu.
Nekih 245 godina ranije su Lipicaneri iz Lipice otišli u Beč da budu odgajani i vaspitani u duhu klasičnog stila jahanja.
Lipicaneri iz svih Evropskig glavnih Ergela učestvuju u veličanstvenom spektaklu, i možemo samo da zamišljamo kakav su prizor predstavljali, jer nismo bili te sreće da lično prisustvujemo. Pojava veličanstvenih i gracioznih Lipicanskih konja Evrope, predstavljanje njihovih sposobnosti i umeća, ujedinili su sve prisutne u obostranom zadovoljstvu.

Da li je svim nedaćama došao kraj?

LIPICANERI SU SE VRATILI KUĆI.

MEĐUNARODNA FEDERACIJA ODGAJIVAČA LIPICANSKE RASE KONJA

Ostale Ergele su nastavile da igraju svoju ulogu u daljem razvoju konja Lipicanske Rase. Da bi se odezbedilo da glavni odgajivački ciljevi budu postizani i u budućnosti, pristupilo se osnivanju Međunarodne Federacije Odgajivača Konja Lipicanske Rase i to baš u Lipici na 400. godinu od osnivanja Ergele.Njeni članovi postaju ne samo stare osnovne Ergele Austro-Ugarske, već i veliki broj privatnih odgajivačkih udruženja širom Evrope i Sveta.
Zvaničan naziv glasi:

LIPIZZAN INTERNATIONAL FEDERATION (LIF)

i ako ste me uspeli pratiti do sada, nadam se da ste sada bliži razumevanju nastanka Rase, i uživali u ovoj zaista neverovatnoj priči, makar koliko sam ja uživao pišući je...................
Ja sam Sremac i zdravo sam besan...
Korisnikov avatar
dobrodol
 
Postovi: 44
Teme: 3
Pridružio se: 06 Jan 2013, 22:38
Lokacija: Irig,Srem

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod dejan26 » 10 Jan 2013, 19:02

Dobrodol,svaka ti cast za ovaj post,dobro dosao i prijatno postovanje,stvarno je lep osecaj kad se cita ovo za nas koji volimo konje iako ih nemamo u licnom posedu...Nadam se da ces biti aktivan i temu oziveti...pozdrav
dejan26
 
Postovi: 4394
Teme: 16
Pridružio se: 20 Avg 2012, 23:57
Lokacija: Baric/Obrenovac

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod dobrodol » 10 Jan 2013, 22:47

Kao prvo, hvala na pohvalama. Za razliku od tebe, imam ždrepca lipicanske rase ( a ima i on mene :) ) starog deset meseci; nažalost kobile više nemam.... Naravno da ću ostati aktivan, pa ovo je tek početak, očekujte nastavak u vidu priče o nastanku LIPICANSKIH RODOVA, i to 6 osnovnih (i dve "pridružene") pastuva, i više linija kobila. Pozdrav.
Ja sam Sremac i zdravo sam besan...
Korisnikov avatar
dobrodol
 
Postovi: 44
Teme: 3
Pridružio se: 06 Jan 2013, 22:38
Lokacija: Irig,Srem

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod zemun » 10 Jan 2013, 22:58

Sremce gujo ljuta, hvala na divnom tekstu, seca me na neka davna vremena.
Imao sam prilike da neke od pobrojanih linija vidim u Becu a bogami i u Sremu (Gaeta,Siglavy,Favory) a najlepsi par koji sam video kod nas su bili Ulemekovi "Gaetani" (davno bese).
Korisnikov avatar
zemun
 
Postovi: 502
Pridružio se: 17 Dec 2011, 18:44
Lokacija: zemun

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod dobrodol » 10 Jan 2013, 23:19

U Sremu (i uglavnom u Vojvodini) je najzastupljenija linija Conversano, pa veliki broj Udruženja Ogajivača Lipicanera ima kao naziv upravo to ime....Zatim slede Favory,Maestoso, Neapolitano, Siglavy i Pluto. Postoje i Tulipan i Incitato (dve linije koje ja nazivam, sa manje-više prava, "pridruženim") jer su nastale prilično vremenski kasnije od gore nabrojanih 6 linija. Jel Ulemek još živ, čuo sam svašta, pa rekoh da priupitam?
Poslednji put menjao dobrodol dana 11 Jan 2013, 19:36, izmenjena samo jedanput
Ja sam Sremac i zdravo sam besan...
Korisnikov avatar
dobrodol
 
Postovi: 44
Teme: 3
Pridružio se: 06 Jan 2013, 22:38
Lokacija: Irig,Srem

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod dejan26 » 11 Jan 2013, 14:11

Dodrodol pratim ja tvoj put jos iz muzeja,secam se i kada si objavio da ti je pokojnica koja stara preko 20 i kusurgodina ozdrebila tog sadasnjeg djavolka kojeg naporno vaspitavas jer je nestasan i nazalost znam i da je kobila uginula sa par meseci zdrebnosti...Mislim da je red da mu kupis drugaricu,nije lepo biti sam..:)Cekamo nastavak i nadamo se da ce biti bar ovako kvalitetan ako ne i bolji..Uzdravlje druze..
dejan26
 
Postovi: 4394
Teme: 16
Pridružio se: 20 Avg 2012, 23:57
Lokacija: Baric/Obrenovac

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod vllla » 11 Jan 2013, 17:09

ISPRAVKA-ne postoji linija pastuva Gaetano. Izostavljena je NAEPOLITANO linija pastuva, koja vodi poreklo iz Italije
vllla
 
Postovi: 35
Teme: 5
Pridružio se: 31 Avg 2012, 21:42
Lokacija: Majdanpek

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod Robins » 11 Jan 2013, 18:11

dobrodolac svaka cast na ovako dobrim postovima.
Korisnikov avatar
Robins
 
Postovi: 2017
Teme: 84
Pridružio se: 02 Dec 2011, 13:45
Lokacija: Glibovac

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod dobrodol » 11 Jan 2013, 19:34

dejan26 - Da, objavio sam "par" postova na drugom Forumu.Pišući Priču, spojio sam dve ljubavi, konje Lipicanere i Istoriju (bio sam u vrhu na više regionalnih takmičenja u toku obrazovanja). Ždrepcu "tepam" -divljak- -đavo- i sl. to je tačno, danas smo baš vežbali "pod punom ratnom opremom", znači am i oglavina sa žvalama, i to 2 km tamo i 2 km nazad (ma gde to bilo). Baš me umorio, on je u prednosti (ima 4 noge, #-o ) Nemam uslova za još jedno grlo, ali mi je u dugoročnom planu kupovina omice ili opet starije kobile pa da "izvučem" svoju liniju pripustom.

villa- TAČNO TAKO. Ne znam šta mi bi i gde mi odoše prsti, ali POGREŠIH strašno. Odmah ispravljam post.

Robins - Hvala.........
Ja sam Sremac i zdravo sam besan...
Korisnikov avatar
dobrodol
 
Postovi: 44
Teme: 3
Pridružio se: 06 Jan 2013, 22:38
Lokacija: Irig,Srem

Re: Lipicaneri

Nepročitan postod ivanm » 11 Jan 2013, 20:39

Добродолац, добродошао на овај форум.
коначно да имам колегу коњара да има са ким да мало часкам и да не морам само ја да посатвљам слике и прилоге о коњима.
Како се код вас сада крећу цене коња? Код нас мртво море од неке трговине а распон цена невероватан од смешно малих до смешно великих...
Korisnikov avatar
ivanm
 
Postovi: 959
Teme: 30
Pridružio se: 03 Dec 2011, 00:00
Lokacija: Пожаревац и Гај (општина Ковин)

Sledeća

Povratak na Konjarstvo

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju

  • Advertisement